Ambassadeur Venezuela bezoekt president Bouterse

Ambassadeur Venezuela bezoekt president Bouterse

15-11-2019

De ambassadeur van Venezuela in ons land, Olga Margarita Diaz Martinez, heeft een bezoek gebracht aan president Desiré Delano Bouterse. Dit bezoek vond plaats op vrijdag 15 november 2019. De reden van het bezoek is dat de ambassadeur na zes en half jaar in ons land gediend te hebben, Suriname binnenkort verlaat.

Met het staatshoofd heeft de ambassadeur van gedachten gewisseld over de relatie tussen ons land en de Bolivariaanse Republiek Venezuela. Ambassadeur Martinez benadrukte dat de band met Suriname gekenmerkt wordt door vriendschap, eerbied en respect voor elkaar. De diplomaat gaf aan, dat de goede relatie tussen beide landen blijft bestaan en dat president Nicolas Maduro er alles aan zal doen om Suriname de nodige ondersteuning op elk gebied te geven. Bij haar vertrek uit Suriname zegt ambassadeur Martinez, dat ze de liefde van het Surinaamse volk in haar hart meeneemt.