Buurtgerichte aanpak centraal in gemeenschapsbeleid regering

Buurtgerichte aanpak centraal in gemeenschapsbeleid regering

02-10-2019

Een buurtgerichte aanpak waarbij gemeenschapsontwikkeling de bron is, staat centraal in het beleid van de regering voor het komend dienstjaar. In dit dit dienstjaar is volgens president Desiré Delano Bouterse het scholierenmoederproject een van de belangrijke activiteiten. Er zal met relevante stakeholders, waaronder de scholierenmoeders zelf, een begeleidingstraject opgezet worden dat voldoet aan de hedendaagse uitdagingen waarvoor deze groep jonge moeders geplaatst wordt. Zo sprak het staatshoofd op maandag 30 september in zijn Jaarrede in het parlement.

De president noemde gemeenschapsontwikkeling in een woord met sport. Volgens hem is de maatschappelijke waarde van sport niet te miskennen. President Bouterse: “Sport en bewegen dragen bij aan de fysieke en mentale gezondheid. In het streven om het beweeggedrag van jongs af aan te leren en de mogelijkheden daartoe voor alle lagen van de bevolking te creëren, zijn speeltuinen zowel in stad als district aangelegd. De Palmentuin, Groningen, Beekhuizen, alsmede Richelieu beschikken reeds over deze faciliteiten.”

In het kader van de aanpak van de sportontwikkeling aan de basis dient, volgens het staatshoofd, dit aangeleerde beweeggedrag verder te worden gestimuleerd binnen de schoolsport. Het onderwijssysteem alsmede de naschoolse sportactiviteiten, ook wel buurtsport genoemd, zullen de jonge sporters verder moeten begeleiden in dit traject.

Het staatshoofd zei verder dat de multi-inzetbare kunstgrasvelden die gedurende de periode 2014-2015 zijn aangelegd, continu worden onderhouden. Tegelijkertijd zijn er acht nieuwe velden aangelegd in Paramaribo te Pontbuiten en het Willebrod Axwijk Sportcentrum, in Para te Paranam, in Commewijne te Mariënburg, in Sipaliwini te Atjoni en Apoera, in Wanica te Lelydorp en in Nickerie te Wageningen.

Tevens zal in dit dienstjaar een aanvang worden gemaakt met de bouw van een nieuw zwembad en overige sportfaciliteiten in het district Coronie, met de rehabilitatie van het Algemeen Zwembad Nickerie en met de volledige restauratie van de Nickerie Sporthal. De rehabilitatie en aanleg van de fysieke sportinfrastructuur zal niet los staan van een begeleidings- en trainingstraject in het beheer en onderhoud van deze faciliteiten teneinde de duurzaamheid ervan te garanderen.”