Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) controleert uitbaggeringsproject

Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) controleert uitbaggeringsproject

30-09-2019

In het dienstjaar 2019-2020 zal de regering aanvangen met het uitbaggeren van de Surinamerivier. Dit project dat samen met de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS) is voorbereid in 2018 en 2019 zal starten nadat de geselecteerde aannemer het werkcontract heeft getekend.

“Vanwege de verminderde activiteiten op de Surinamerivier heeft dichtslibbing plaatsgevonden. Als gevolg hiervan kunnen met name de grote zeevrachtschepen de rivier niet opvaren voor het lossen en laden van goederen met als gevolg dat er enorme economische schade geleden wordt”, zei president Desiré Delano Bouterse, tijdens zijn jaarrede in het parlement. Het ‘Suriname River Dredging Project 2019’ houdt in dat de Surinamerivier over een lengte van 68 km wordt uitgebaggerd.

Men zal starten bij de Outerbank en eindigen bij Domburg. De banken waarop de focus zal worden gelegd bij het uitbaggeren zijn: de Outerbank, Resolutie, Jaglust en Dijkveld. Het project houdt ook in dat de vaargeul verbreed wordt tussen de 70 en 90 meter.

De ankerplaats in de buurt van Suzannasdaal zal ook worden verlengd en verbreed. De aannemer die geselecteerd is op basis van aanbestedings- en milieuvoorwaarden is gedurende vijf jaar verantwoordelijk voor de onderhoudsbagger van de vaargeul.