Openbaar vervoer is Staatszorg

Openbaar vervoer is Staatszorg

19-06-2019

Het Nationaal Vervoer Bedrijf N.V. (NVB) is opgericht in 1997, met als doel het vervoeren van personen in geheel Suriname zowel over land als te water. In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII), werd een tipje van de sluier gelicht over de dagelijkse werkzaamheden van het NVB, de daarbij gepaard gaande procedure en de rol van de overheid hierin. Clifton Amoida, waarnemend onderdirecteur Transport op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) en Nicolaas Priesierie, onderdirecteur Operationele Diensten bij de NVB, verschaften inzicht in het reilen en zeilen van het vervoersbedrijf.

Het initiatief voor het oprichten van een Nationaal vervoersbedrijf komt van de Overheid, omdat openbaar vervoer Staatszorg is.  Hiermee komt de Overheid in het bijzonder de Sociaal zwakkeren tegemoet. Het NVB is een parastataal bedrijf, voorheen de Staats Busdienst en valt onder het ministerie van OWT&C. De Overheid subsidieert de NVB, waardoor er een hechte samenwerking is en de communicatie scherp wordt gehouden. Door subsidie van de Overheid kunnen de tarieven van de NVB, ver beneden die van de particuliere lijnbussen worden gehouden.

Het NVB is ook te water, omdat zij als taak heeft het heel land te ontsluiten. Waar er geen wegen zijn, zorgt het NVB voor waterwegen. Verder doet het NVB ook aan zorgvervoer voor de mens met een beperking. Deze werkarm vervoert op dag basis 225 personen. Het NVB werkt samen met partners, waaronder bus- en boothouders en beschikt zelf alleen over bussen voor het zorgvervoer.

Het ministerie blijft zich beijveren in het verbeteren van de dienstverlening naar de samenleving toe. Door het NVB zijn een aantal nieuwe trajecten geprojecteerd, het wachten is op het resultaat van de begrotingsbehandeling.