President Bouterse belooft beleid om US$ koers te drukken richting 7.75

President Bouterse belooft beleid om US$ koers te drukken richting 7.75

18-05-2019
President Desiré Bouterse belooft beleidsmaatregelen om het vraagstuk van de recente stijging van de US$ koers in te perken. Dit pakket aan maatregelen zullen de koers moeten drukken richting 7.75 SRD per US-dollar. Recent is de koers, die lag rond de 7.75 SRD, vanwege een schaarste aan US-dollars, gestegen naar 8.50SRD. De president is op donderdag 16 mei 2019 tijdens een persconferentie op zijn kabinet ingegaan op dit vraagstuk.

President Bouterse zegt dat er afspraken zijn met de financiële instellingen om maatregelen die in het verleden zijn getroffen en beperkend werken terug te draaien. Wetten zijn in voorbereiding met het oog op het opvoeren van de transparantie en garantie binnen de financiële sector. “Het gaat om een pakket aan maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de koers omlaag gaat. Die maatregelen komen er, dus ik ben ervan overtuigd dat de koers omlaag gaat”, laat de president weten.

Hij erkende dat de koers zoals die nu is, te hoog is. Om nog concreter op deze kwestie in te gaan zei het staatshoofd aan de governor van de CBvS, Robert-Gray van Trikt, te zullen vragen om een sessie te houden met de journalisten. Hij kan als monetaire autoriteit meer vertellen over de te treffen maatregelen. Het streven is erop gericht om de koers naar SRD 7.75 te brengen, waarna de situatie verder zal worden geëvalueerd.