President Bouterse: “Economische groei zet door in 2019”

President Bouterse: “Economische groei zet door in 2019”

30-09-2019

De economische groei zet in 2019 door. Dit zei president Desiré Delano Bouterse op maandag 30 september in zijn Jaarrede. De president zegt dat na de economische inkrimping gedurende 2015-2016 de economie weer groeit. Het Algemeen Bureau voor de Statistiek noteerde een reële groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) van 1,8 procent voor 2017 en van 2,6 procent voor 2018.

Tot de sterkste bijdragers in beide jaren behoren: landbouw, veeteelt, visserij en bosbouw, hotel en restaurants, energie en constructie. In 2018 is er een sterke opleving van de groot- en detailhandel, terwijl industrie en mijnbouw na behoorlijke uitbreiding in 2017 juist een vlak verloop hebben. “De economische groei zet in 2019 door”, aldus de president. “De 12-maand inflatie bleef sinds de tweede helft van 2017 dalen en de daling zette zich voort in 2018 en in 2019. Deze noteerde 9,2% ultimo 2017, naar 5,4% ultimo 2018 en bedroeg 4,3% per juli 2019.” Volgens hem geven de gestage economische groei, die in 2017 1,8% noteerde en in 2018 naar schatting 2,6% , gekoppeld aan de lage en dalende inflatie, de bereikte stabiliteit aan.

De inflatie daalde afgelopen augustus naar 4,0%, ten opzichte van 1 jaar eerder. In december 2018 was de inflatie reeds gekomen op het niveau van 5,4% en daalde verder tot beneden 5% sinds februari van dit jaar. President Bouterse: “De economen menen dat de inflatie aan het eind van het jaar met deze trend dicht tegen 3% aankomt. Ook de maatregelen voor verdere koersstabilisatie zullen de economische condities verder versterken.”

De regeringsleider zegt ook dat de mijnbouwsector ondertussen een opleving heeft gekend. Deze resulteerde in verhoogde afdrachten aan de staatskas. Vanwege de algemene economische groei was er ook sprake van een toename van de overheidsinkomsten uit de andere sectoren. De hervormingen voor modernisering van de belastingadministratie droegen ertoe bij dat inning van belastingen efficiënter en op tijd kon plaatsvinden. De overheidsuitgaven zijn in 2019 toegenomen. Dat heeft volgens president Bouterse, deels te maken met het beleid gericht op betere basiszorg en betere sterke sociale voorzieningen. In de afgelopen maanden had de toename van de overheidsuitgaven te maken met extra investeringen, met name in de infrastructurele projecten, in de gezondheidszorg en in onderwijs, wetenschap en cultuur. Niettemin neemt het tekort op committeringsbasis af. De afname is van 10,6% van het Bruto Binnenlands Product (BBP) in 2016 naar 8,8% en in 2017 naar 7,6% van het geschatte BBP in 2018.