Regering met actoren bezig zorgpunten gezondheidszorg op te lossen

Regering met actoren bezig zorgpunten gezondheidszorg op te lossen

30-09-2019

De regering is met inschakeling van alle betrokken actoren, drukdoende in de zorgpunten organisatie en financiering van de gezondheidszorg, de nodige structurele oplossingen te brengen. Uiteindelijk moeten deze twee nader genoemde factoren, organisatie en financiering, leiden tot garandering van gelijke toegang tot gelijkwaardige en betaalbare kwaliteitszorg, ter voorkoming en vermindering van ziekte en vroegtijdige sterfte. Dit gaf president Desiré Bouterse mee tijdens de jaarrede.

‘’Echter moeten we constateren dat Suriname een stijgende en relatief hoge ziektelast heeft, vooral voor wat betreft chronische ziekten, met de nodige nadelige gevolgen voor de arbeidsproductiviteit, kwaliteit van leven en vooral voor de financiële druk’’, merkte het staatshoofd op. Een hoge ziektelast betekent immers hoge zorgkosten. Teneinde op termijn kostenbesparingen te kunnen bewerkstelligen, zal meer worden geïnvesteerd in preventie en in de primaire zorg. De preventie en de primaire zorg, waaronder leefstijl en geneeskunde worden daarom concrete onderdelen van de zorgstructuur.

Wat de gezondheidszorg in ons land betreft is het belangrijk dat de juiste gezondheidsdata beschikbaar zijn; de structuur waarbinnen die data zijn ingevoerd is eveneens van eminent belang. Er is gebrek aan data geconstateerd en de verwerking van hiervan. Dit vanwege verouderde of niet aanwezige soft- en hardware. Ook ontbreekt het aan een geïntegreerd nationaal gezondheidsinformatiesysteem, oftewel Health Information System. De huidige structuur en infrastructuur bemoeilijken het de Regering om effectief de beleidsprocessen te kunnen uitvoeren.

Daarom heeft volgens president Bouterse, de Regering onder het beleidsprogramma Health Services Improvement Project gemeend om deze uitdagingen aan te gaan middels een nieuwbouw van het hoofdkantoor van Volksgezondheid, op het complex van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG). Dit is inclusief renovatie van gebouwen van het BOG, het versterken van het BOG en het opzetten van een geïntegreerd National Health Information System. Enkele beleidsveranderingen hierbij zijn ‘Herdefiniëring Inspectoraat’ en het omzetten van het Bureau voor de Openbare Gezondheidszorg in een Public Health Institute.