Verklaring regering van Suriname: “Herstel orde in Zuidoost Suriname”

Verklaring regering van Suriname: “Herstel orde in Zuidoost Suriname”

28-11-2019
Al geruime tijd wordt het achterland van Suriname geteisterd door criminele bendes. Het is ten alle tijden prioriteit van de regering om als gezag van het land de veiligheid overal te lande te kunnen garanderen, zodat de ontwikkeling gestadig kan plaatsvinden.

Vrij recent hebben de criminelen weer toegeslagen in het zuidoostelijk deel van Suriname, waarbij een Surinaamse en Braziliaanse staatsburger het leven hebben gelaten. Een paar dagen geleden heeft nagenoeg hetzelfde incident zich voorgedaan. Gesproken is met vertegenwoordigers hier te lande van zowel Brazilië als Frankrijk om gezamenlijk dit probleem uit de wereld te helpen. Een regeringsdelegatie heeft op instructie van de president van Suriname twee weken geleden een bezoek gebracht aan Stoelmanseiland, waarbij er van gedachten is gewisseld met gezagsdragers van het getergd gebied.

Op niet mis  te verstane wijze hebben de gezagdragers aangegeven de situatie beu te zijn. Hun waterwegen zijn vervuild, hun kostgrondjes kunnen zij niet normaal bezoeken en ze voelen zich continu bedreigd. Ook hun kinderen worden niet ontzien.

Het gezag van Suriname heeft deze onveilige situatie continu in de gaten gehouden en de veiligheidsinstituten voorbereid om een gepast antwoord hierop te geven. Vanaf heden 28 november 2019 hebben de veiligheidstroepen en wel het Korps Politie Suriname en het Nationeel Leger een begin gemaakt om deze situatie tot het verleden te doen behoren, waarbij de nationale en internationale regels strikt in acht zullen worden genomen.

Minister Ronni Benschop van Defensie, vraagt namens de regering aan de gemeenschap om nauwgezet de verwikkelingen te volgen en waar mogelijk alle ondersteuning te geven. Suriname boven alles!