Wereld biodiversiteitsdag

Wereld biodiversiteitsdag

21-05-2019
De Verenigde Naties heeft in het jaar 2000 de datum van 22 mei uitgeroepen tot de internationale dag om bewustwording over biodiversiteit issues te vergroten. Dit is namelijk de datum waarop de tekst van de Conventie inzake Biologische Diversiteit is geadopteerd. Het thema van de Internationale Dag voor de Biologische Diversiteit is  ‘Our Biodiversity, Our Food, Our Health’, vrij vertaald ‘Onze biodiversiteit, Ons voedsel, Onze gezondheid’. 

Suriname is in 1996 toegetreden tot deze Conventie. Als biodiversity hotspot hebben wij ons gecommitteerd aan de 3 doelen van deze conventie, namelijk behoud van de biologische diversiteit, het duurzaam gebruik ervan en een eerlijke verdeling van de voordelen die het gebruik van genetische bronnen opleveren.

Voor dit thema is gekozen om de link tussen de voedsel productiesystemen en de gezondheid van de mens met de natuur te benadrukken. Het moet ook bijdragen aan de algemene bewustwording over het realiseren van de gezamenlijke doelen met betrekking tot biodiversiteit, voedselveiligheid, gezondheid en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zoals mitigatie en aanpassing van klimaatverandering, herstel van ecosystemen, schoner water en geen honger.

De laatste publicatie van de Conventie geeft aan dat de laatste 100 jaren meer dan 90 procent van de gewassen variёteit in de landbouw is verdwenen. De helft van de rassen van gedomesticeerde dieren is verloren gegaan en alle 17 belangrijkste visgronden worden nu bevist gelijk aan of boven duurzame limieten. Voedselproductiesystemen van lokale variëteiten aan voedselgewassen worden bedreigd, inclusief inheemse, traditionele en lokale kennis.

Met deze achteruitgang verdwijnt ook de agrobiodiversiteit en heel belangrijke kennis van traditionele medicijnen en lokale gerechten. Het verlies van diverse menu’s is direct gekoppeld aan ziekte of risicofactoren bij gezondheid zoals diabetes, obesitas en ondervoeding en heeft een directe impact op de beschikbaarheid van traditionele medicijnen.

Uit de 6e Nationale Rapportage 2019 blijkt dat Suriname hard werkt aan het bieden van gezondere en duurzame voedselproductiesystemen. In de visserijsector worden er technologiёen toegepast om bycatch duurzaam te managen, waardoor voedsel verspilling wordt geminimaliseerd. Ook zijn er bijvoorbeeld in Commewijne activiteiten ontplooid om kinderen op de lagere school te leren over het effect van klimaatverandering op landbouw. Ook wordt een pesticiden project uitgevoerd, waarbij er pesticide inspecteurs zijn getraind om toe te zien op het juiste gebruik van pesticiden. Verder zijn er enkele veld genenbanken opgezet met lokale cassave variёteiten voor onderzoek.

Om verzekerd te zijn van gezonde voeding kunt u:

  • Uw eigen gewassen telen waardoor u bewust bent van de kwaliteit van uw groenten en kruiden;
  • Pesticiden gebruik minimaliseren of totaal vermijden en gebruik maken van milieuvriendelijke alternatieven;
  • Meer groenten en fruit in het dagelijks menu opnemen;
  • Minder zout- en suikerhoudende producten nuttigen.