Commewijne bloeit en groeit door tal van projecten

Commewijne bloeit en groeit door tal van projecten

21-01-2020

In het district Commewijne worden momenteel tal van projecten door de regering uitgevoerd. Volgens districtscommissaris Ajaikoemar Kali kenmerkt de groei en bloei van het district zich door deze projecten en particuliere activiteiten. Het zijn allemaal zaken die Commewijne aantrekkelijk maken. De burgervader noemt in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) als eerst de Jules Wijdenboschbrug die de oversteek naar het district enorm vergemakkelijkt. Hij zegt dat na de komst van de brug, Commewijne zich gestadig heeft ontwikkeld.

Tot de rotonde op de hoek van de Oost-West verbinding en de Commissaris Thurkowweg/Weg naar Peperpot, zijn vestigingen te vinden van alle bedrijven die in Paramaribo kantoor houden. Daarnaast worden verschillende verkavelingsprojecten ontwikkeld door zowel overheid als particulieren. Na het aantreden van het huidige kabinet zijn door president Desiré Bouterse een aantal projecten uiteengezet en het districtscommissariaat geeft samen met de ministeries van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C), Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Sport- en Jeugdzaken (S&J) uitvoering aan deze projecten.

Volgens de burgervader geniet zowel de gemeenschap van Commewijne als die buiten het district van deze ontwikkelingen. Hij noemt onder meer de aanpak van de aanmeersteigers in het district en de bouw van de dijk. Het ligt in de bedoeling de oude recreatiezaal te Ellen aan te pakken. Op Zoelen is momenteel een verkavelingsproject in voorbereiding; er komen 750 kavels van 750m2 tot 1000m2. Op Mariënburg is er recentelijk vuil dat gedumpt werd, opgeruimd. Vorig jaar is er een aanvang gemaakt met de rehabilitatie van de 9km lange Pandit Tilakdarieweg. Daarnaast wordt de Zorgvlietweg ook aangepakt. Op Tamanredjo is ook het startsein voor het verkavelingsproject Macreabo gegeven. Het betreft 100ha, deels voor landbouw en deels bebouwing en bewoning.

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) is ook zeer actief in het district, waarbij op Peperpot vanaf de Oost-West verbinden in het ressort Meerzorg ongeveer 11 kilometer aan hoofdbuizen een schoonmaakbeurt ondergaat. Districtscommissaris Kali voegt eraan toe dat van de 8000 huishoudens in Commewijne ongeveer 6000 op het waterleidingnet zijn aangesloten. Wanneer het onderstation op La Liberté is afgerond, zal dan heel Commewijne op het net zijn aangesloten. De burgervader geeft verder te kennen dat in december particulieren, waaronder VHS Suriname, samen met de overheid de aanmeersteiger te Nieuw Amsterdam hebben opgeknapt waardoor grote schepen kunnen aanmeren en van daaruit ook de controle ter hand kan worden genomen. Sindsdien zijn er ook geen klachten meer van zeeroof geweest. De districtscommissaris benadrukt dat er veel medewerking is van de ministeries en de particuliere sector. “Er zijn bedrijven die dag en nacht garant staan, de samenwerking is gewoon goed”, aldus burgervader Kali.

In de ressorten Tamanredjo en Alkmaar zijn er als ondersteuning naar landbouwers toe ook projecten in voorbereiding. Op Alkmaar zijn intussen 35 percelen schoongemaakt en beplant, terwijl er met hetzelfde doel op Tamanredjo 70-75 percelen in voorbereiding zijn. Dwight Pinas, trekker van deze projecten, spreekt van een financiële impuls voor het district en een bijdrage van Commewijne aan de export. Hij ziet landbouwers van het district zich graag bundelen, zodat zij bij het aanvragen van een grant meer succes kunnen hebben en een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van het district. Momenteel zetten de landbouwers van Tamanredjo stappen om zich te bundelen in een coöperatie.