DNA buigt zich over ‘grooming’

DNA buigt zich over ‘grooming’

23-01-2020
De Nationale Assemblee (DNA) buigt zich over de ontwerpwet inhoudende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht. Daarbij ging de discussie over het onderwerp ‘grooming’. Grooming is een gedraging waarbij de dader een minderjarige benaderd via allerlei digitale contactmogelijkheden, het kind misleid met seksueel misbruik tot gevolg. Voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Rossellie Cotino, zei tijdens haar spreekbeurt, dat al bij een poging om een ontmoeting te hebben met een minderjarige, dit als strafbaar feit wordt getypeerd.

We moeten onze kinderen beschermen tegen allerlei vormen van kwaad, aangericht door vreemden of mensen uit hun vertrouwde omgeving, zei Cotino. Voorgesteld is om als sanctie een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar en een geldboete van SRD50.000,- op te leggen. Indien dit zich herhaald wordt de gevangenisstraf verzwaard naar een gevangenisstraf van zes jaar en een geldboete van SRD 50.000,-. Aan de minister van Justitie en Politie vroeg ze of de geldboete niet moet worden verzwaard.

Personen die seksuele gedragingen van een ander vervaardigen en deze verspreiden gaan ook niet vrijuit. De persoon die deze beelden ontvangt en onmiddelijk verwijderd of daarvan de politie op de hoogte stelt is niet strafbaar bezig. Op dit punt vroeg Cotino ook duidelijkheid van de minister, omdat hier de persoon die zich bij herhaling schuldig maakt aan het eerdergenoemde ogenschijnlijk een lichtere straf krijgt dan degene die het tot een gewoonte maakt, dus grooming, namelijk een gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaar en een geldboete van de derde categorie. Cotino stelt voor dat de strafmaat in alle gevallen waar de overtreding tot een gewoonte wordt gemaakt, in overeenstemming te brengen.  In gevallen waar personen opzettelijk schokkende afbeeldingen beelden van ongelukken waarbij een persoon is betrokken, vervaardigd, verspreid of openbaar maakt wordt de dader ook gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden en een geldboete van de tweede categorie. De politica vroeg zich af of deze straf ook geldt voor bijvoorbeeld mediahuizen die dergelijke schokkende beelden soms op de voorpagina plaatsen. Cotino wilde weten of dit ook geldt voor oorlogsbeelden, beelden van terroristische aanvallen of beelden die geen betrekking hebben op Suriname.

Degene die van een minderjarige die de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, afbeeldingen vervaardigd en verspreid of openlijk tentoonstelt zonder toestemming van de persoon zelf of dienst wettelijke vertegenwoordiger, krijgt een gevangenisstraf van een maand en een geldboete van SRD.10.000. Ook dit voorstel verdient verduidelijking van de minister om te weten tot hoever de wet wil gaan.