Motie voor afzetting minister Hoefdraad afgewezen in DNA

Motie voor afzetting minister Hoefdraad afgewezen in DNA

04-02-2020
De motie vanuit de oppositie om vanwege de perikelen bij de Centrale Bank (CBvS) van Suriname het vertrouwen in minister Gillmore Hoefdraad van Financiën op te zeggen is verworpen. 26 parlementsleden hebben deze motie afgewezen, terwijl 15 leden deze motie ondersteunen. Volksvertegenwoordiger Amzad Abdoel heeft tijdens zijn betoog aangegeven zich deels terug te kunnen vinden in de motie. Echter ontbeert deze motie oplossingen voor zowel korte als lange termijn, zegt Abdoel.

De motie is ingediend tijdens een spoed openbare vergadering op 4 februari 2020, waarbij het parlement de regering opheldering heeft gevraagd over de situatie bij de CBvS. De minister heeft kenbaar gemaakt dat het pijnlijk is dat vreemde valuta kasreserves van commerciële banken zijn gebruikt zonder afstemming met hen te plegen. Hij heeft verder aangegeven  dat er goede gesprekken gevoerd zijn met de desbetreffende banken. Vrijdag wordt een overeenkomst getekend met alle afspraken en het terugbetalen van de gebruikte gelden. De bewindsman benadrukte dat het geld van het volk veilig is. Bij de commerciële banken en de CBvS is er samen bijkans US$ 2 miljard, dus er zijn geen problemen om het land draaiende te houden.

Minister Hoefdraad gaf verder aan dat het systeem heeft gefaald, vanwege het niet in place zijn van checks and balances. Het is volgens hem geenszins de bedoeling om de schuld te schuiven op een persoon. Maatregelen om de zaak te stabiliseren zullen volgens de bewindsman niet uitblijven en wel zodanig dat de situatie geen impact heeft op de kleine man.