Overheid probeert quarantaine zo goed mogelijk uit te voeren

Overheid probeert quarantaine zo goed mogelijk uit te voeren

21-03-2020
De overheid probeert de quarantaine in verband met het COVID-19 coronavirus zo goed mogelijk uit te voeren. Momenteel worden repatriëringsvluchten uitgevoerd om ingezetenen terug naar Suriname te brengen. Al deze personen worden in quarantaine gezet. Op vrijdag vond de repatriëringsvlucht uit Miami plaats, terwijl ook minister Antoine Elias met de Cubaanse gezondheidswerkers uit Cuba arriveerde.

De bewindsman zit momenteel in thuisquarantaine, die wordt gemonitord door de overheid. Eerder in de week werden ingezetenen uit Guyana gehaald, terwijl Guyanese ingezetenen naar hun land teruggingen. Momenteel zitten 170 personen in overheidsquarantaine en 53 in thuisquarantaine. De thuisquarantaine staat ook onder toezicht van de overheid.

Over de opvangruimtes van de overheid is er wat onbegrip ontstaan bij zij die naar Suriname zijn teruggekeerd. Danielle Veira van het Nationaal COVID-19 Managementteam zegt echter dat in een vroeg stadium is aangegeven dat mensen bij terugkeer in quarantaine geplaatst zullen worden. Ze heeft er begrip voor dat mensen liever in hun eigen thuissituatie willen vertoeven, maar voegt eraan toe dat de specialisten zich erover buigen wie vanuit de overheidsquarantaine naar de thuistoezicht gebracht worden. Overste Veira, tevens directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), erkent dat er heel veel paniek gaat zijn omdat het om een menselijk gegeven gaat. Ze vraagt echter geduld en begrip voor het werk van de autoriteiten.

Die zijn momenteel bezig de quarantaine te evalueren. Mensen die in overheidsquarantaine zitten worden, mits de doktoren dat toestaan, overgezet in thuisquarantaine. De kanttekening is dat hiervoor ook aan een paar voorwaarden moet worden voldaan. Volgens overste Veira heeft het team alles in beeld gebracht om de algehele quarantaine in goede banen te leiden. Toen men bezig was de plekken in beeld te brengen, kon er sprake zijn geweest van miscommunicatie, maar ook de manier hoe mensen naar de ruimtes kijken kan een rol spelen. Overste Veira stelt dat personen die een bepaalde standaard gewend zijn, misschien ontevreden kunnen zijn. Ze benadrukt echter dat het managementteam heeft gezorgd voor voeding en water en de basale benodigdheden voor een goede hygiëne. Ze voegt eraan toe dat er veel tijd gaat zitten in de voorbereidingen voor de opvang van ingezetenen en wijst erop dat het om een crisissituatie gaat. In zulke situaties kunnen er veranderingen optreden. Overste Veira wijst erop dat wereldwijd luchthavens worden gesloten en dat Suriname in een situatie zit om ingezetenen terug te halen. “Terwijl je komt, zijn wij bezig. Wij vragen geduld, het kan dat we dingen niet overzien,” aldus de functionaris.