Overste Veira herhaalt gezamenlijke verantwoordelijkheid

Overste Veira herhaalt gezamenlijke verantwoordelijkheid

30-03-2020
Luitenant-kolonel Daniella Veira heeft wederom de gezamenlijke verantwoordelijkheid benadrukt in de strijd tegen verdere verspreiding van het COVID-19 coronavirus. Vanuit haar woning, waar zij in thuisquarantaine zit, riep de overste in een videocall tijdens de reguliere persconferentie van het Nationaal COVID-19 Managementteam de bevolking bij herhaling op, gehoor te geven aan de partiële lockdown van de regering en de maatregelen die daarmee gepaard gaan. Zij riep vooral ouders op hun verantwoordelijkheid te nemen en ervoor te zorgen dat hun kinderen de straat niet opgaan gedurende deze periode. De partiële lockdown, die zondagavond inging, heeft een duur van twee weken en gaat dagelijks in van 20.00 uur ‘s avonds tot 06.00 uur de volgende ochtend. Veira deed deze oproep, omdat is gebleken dat vooral jongeren zich gedurende de nachtelijke uren op straat bevinden.

Al tijdens de eerste avond van de lockdown moest de politie optreden tegen groepen jongeren, die weigerden gehoor te geven aan oproepen van de wetsdienaren om huiswaarts te keren. Op social media waren er filmpjes te zien van jongeren die meenden de Zonen van Hermandad uit te dagen. “Laat de politie haar werk doen, zij zetten hun leven momenteel op het spel om uw gezondheid,” aldus de functionaris.

Volgens haar is de partiële lockdown nodig zodat eenieder veilig en wel blijft. Overste Veira wijst erop dat Suriname het huidige aantal van 8 bevestigde gevallen nog aankan. Het wordt echter een moeilijke situatie als Suriname met honderd gevallen te maken krijgt. Wat de regering probeert te doen is het virus beheersbaar te houden. De eigen verantwoordelijkheid is daarom van enorm belang. Overste Veira wees in deze op het samenscholingsverbod, de handhygiëne en social distance van 2 meter.

Ze legde er ook de nadruk op dat de getroffen maatregelen zowel een financieel, economisch als sociaal aspect hebben. Deze maatregelen zullen iedereen en alle processen in het land beïnvloeden. “Het is een heel pakket aan veiligheidsmaatregelen zodat de hele natie veilig blijft en ook de productie en ontwikkeling verder gaan.” Personen die gedurende de avond door “hosselen” om hun brood te verdienen riep zij op het even anders of vanuit huis te doen.