Regering draagt Sigmund Proeve voor als waarnemend governor Centrale Bank van Suriname

Regering draagt Sigmund Proeve voor als waarnemend governor Centrale Bank van Suriname

09-02-2020

De regering heeft na consultaties met het bankwezen, besloten de heer Sigmund Proeve voor te dragen als de nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname. De nog aan te treden monetaire autoriteit zal invulling geven aan deze functie voor een periode van zes maanden. In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) zegt president Desiré Delano Bouterse, dat het niet zo eenvoudig is om tot een dergelijk besluit te komen.

Er is tot tweemaal toe van gedachten gewisseld met de Surinaamse Bankiersverening (SBV) over kandidaten over de governorfunctie. Alhoewel het aanstellen van een governor een prerogatief is van de regering heeft ze gemeend in overleg te treden met het bankwezen. Na het voeren van een aantal discussies met actoren bleek dat het bankwezen er niet uit kwam. Er zijn een aantal gesprekken gevoerd met de heer Proeve als lid van de Raad van de Commissarissen. Na een aantal sessies stemde het lid van de RvC toe met de afspraak dat er invulling gegeven wordt om een aantal zaken de moederbank rakende in orde te maken. President Bouterse noemt daarbij ondermeer transparantie en wetgeving. Er zal ook een diepgaand gesprek gevoerd worden ten aanzien van het fiscaal gedeelte.

De regering vindt het noodzakelijk een governor aan te stellen aangezien het niet raadzaam is deze functie lang vacant te laten. Van de nieuwe governor wordt ondermeer verwacht dat deze rust brengt op het monetaire en financiele vlak van ons land.