Regeringsverklaring 1980 hield participatieve besluitvorming in

Regeringsverklaring 1980 hield participatieve besluitvorming in

21-02-2020
De regeringsverklaring van 1980 hield “participatory decisionmaking” ofwel participatieve besluitvorming in. Er was volgens Ivan Graanoogst, gewezen minister van Leger en Politie en voorzitter van de Nationale Militaire Raad (NMR), sprake van de beste uitvoering van projecten op het gebied van mensenrechten. Graanoogst verzorgde op woensdag 19 januari de vijfde lezing van het Nationaal Informatie Instituut (NII), welke in het kader stond van de herdenking van de 40ste Dag van Bevrijding en Vernieuwing.

Volgens hem trok de NMR het hele land in. “Overal waar er Surinamers woonden en werkten, werd met de bewoners gesproken. Alle wensen en grieven werden geïnventariseerd en teruggekoppeld met de regering. De regering speelde daarop in en zo konden vele projecten in een samenwerking van burgers, militairen en regering tot stand worden gebracht.” Als uitgangspunt van zijn lezing maakte de inleider dan ook gebruik van de regeringsverklaring van 1980, waarin puntsgewijs was aangegeven wat de toekomst van Suriname zou gaan inhouden. Graanoogst hield zijn gehoor slechts enkele van de actiepunten van dit document voor.

Alle achterstand in de uitbetaling van zowel de Algemene Oudedagsvoorziening als de Kinderbijslaguitkeringen zal zijn ingelopen. Het bedrag der AOV-uitkering zal worden teruggebracht van 70 naar 65 jaar; Een ziektekostenregeling zal ten behoeve van landsdienaren en minder draagkrachtigen tot stand worden gebracht; De handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw wordt opgeheven. De mogelijkheid tot het verstoten van vrouwen zal tot het verleden gaan behoren; Er zullen 1000 volkswoningen sleutelklaar worden opgeleverd. Er zal een aanvang worden gemaakt met de sanering van de krotwoningen in Paramaribo, waarbij voor vervangende woonruimte zal worden zorg gedragen; Er zullen kredietfaciliteiten beschikbaar worden gesteld aan particulieren die in hun eigen woningbehoefte wensen te voorzien; Er zal gestart worden met de bouw van een brug over de Surinamerivier bij Paramaribo en één over de Nickerierivier; Het waterafvoersysteem van en rondom Paramaribo zal drastisch worden verbeterd; De problematiek met betrekking tot de watervoorziening rondom Paramaribo zal, afhankelijk van de uitvoering van het crash-programma, binnen een jaar tot verleden gaan behoren; Ter verbetering van de kwaliteit van het ambtelijk apparaat zal een formatiebesluit worden vastgesteld, terwijl het ambtenaren bezoldigingsbesluit zal worden afgekondigd; De Planwet zal na herziening operationeel worden gemaakt; Het centrum van industrie-ontwikkeling en export zal nog dit jaar operationeel worden gemaakt; Er zal een grondige herziening plaatsvinden van de Investeringwet; Ten behoeve van een slagvaardig delfstoffenbeleid zal onder anderen een bauxietbureau worden ingesteld; Als instrument van beheer van de nationale hulpbronnen zullen de volgende wettelijke regelingen tot stand worden gebracht: een Boswet, een Mijnwet en een wet uitgifte domeingrond; De productie in de land- en tuinbouwsector zal sterk worden opgevoerd door (versnelde) uitgifte van grond in de polders Groot Henar, Tawajari, Carl Francois en Pomona. De export van groente en fruit naar Nederland en omringende landen zal worden gestimuleerd; Voor een versnelde uitvoering van vastgelopen ontwikkelingsprojecten in de land- en tuinbouwsector zullen onder meer parastatale instellingen worden ingeschakeld; Het leger zal thans ook worden ingezet bij de nationale ontwikkeling van Suriname.

Als voorbeeld van samenwerking van de burgers, militairen en regering noemde de inleider het betegelen van de Henri Fernandesweg en de Oedraisingh Varmaweg en het verbeteren van behuizing van velen die in en rond Paramaribo in krotten woonden. Bij het laatste bracht hij het Nationaal Vrijwilligers Korps in herinnering.