Surinaamse beroering in sfeer van beheerste rust

Surinaamse beroering in sfeer van beheerste rust

01-01-2020

Het afgelopen jaar heeft ons continent zich gekenmerkt door wedijver tussen machten en daarmee diverse vormen van sociale onrust. Suriname ondergaat als deel van de wereld ook prikkels en invloeden van deze sociale onrust. Desondanks voltrekt de Surinaamse beroering zich volgens president Desiré Delano Bouterse in een sfeer van beheerste rust, saamhorigheid, verdraagzaamheid, geduld en dialoog. Het staatshoofd zegt in zijn nieuwjaarstoespraak in de nacht van dinsdag 31 december op woensdag 1 januari dat de wereld van vandaag een is van ongekende ontwikkelingen. Hij noemt hierbij versnelde technologische innovaties, verbazingwekkende kennisvermeerdering, supersnelle modernisering en in de laatste decennia een toenemende wedijver om het beheer over gelimiteerde natuurlijke hulpbronnen en om beheersing van de ruimte.

Dit laatste vormt, aldus president Bouterse, de keerzijde van kansen en vooruitgang, waarvan ook onze regio niet gevrijwaard is gebleven. Volgens hem heeft het afgelopen jaar ons continent gekenmerkt door wedijver tussen machten en daarmee diverse vormen van sociale onrust.

President Bouterse: “Ook wij zijn deel van de grote wereld en ondergaan dagelijks vele prikkels en invloeden hiervan, zowel ten goede als ten kwade. Als consequentie van dergelijke wereldprocessen hebben ook wij onze eigen beroering. Het valt ons en de wereldgemeenschap echter op dat onze Surinaamse beroering, ondanks alles, zich voltrekt in een sfeer van beheerste rust en in een sfeer van saamhorigheid, verdraagzaamheid, geduld en dialoog. Deze vredesattitude van ons volk inspireert alleszins tot oprecht en vooruitstrevend leiderschap en, omgekeerd, versterkt een inspirerend leiderschap onze vredesattitude.”

Het staatshoofd zegt echter dat wij aan de andere kant beroeringen ervaren over de steeds nader komende bedreigingen van het klimaat door een toenemende CO2-uitstoot en toenemende vervuiling van de aarde en haar zeeën. “De stijging van de zeespiegel is zorgwekkend vanwege het grote gevaar voor het voortbestaan van mensen, dieren en planten,” aldus de regeringsleider, die benadrukt dat Suriname met behoud van haar bossen als longen, zuurstof blijft leveren als bijdrage aan de wereld.