VHP bijt spits af in infosessies met president inzake overname dam

VHP bijt spits af in infosessies met president inzake overname dam

02-01-2020

President Desiré Delano Bouterse is zijn informatiesessies met politieke partijen inzake de overname van de Afobaka stuwdam gestart. Het staatshoofd ontving op donderdag 2 januari op het presidentieel paleis allereerst de politieke partijen, waarbij de Vooruitstrevende Hervormingspartij (VHP) de spits afbeet. De partij werd vertegenwoordigd door bestuursleden Ganeshkoemar Kandhai en Stanley Dijksteel. Kandhai zei blij te zijn met dit moment. De VHP-vertegenwoordiger zegt dat zij de informatie die het staatshoofd heeft verschaft tot zich hebben genomen en daarmee terug te zullen gaan naar hun partij.

President Bouterse gaf onder meer een uiteenzetting van het voortraject, vanaf het moment dat het besluit werd genomen om de dam in eigen beheer te krijgen. Ook heeft het staatshoofd aangegeven dat er een platform ingesteld zal worden om te brainstormen hoe de energiesector verder te ontwikkelen. De VHP-vertegenwoordiging heeft ook het standpunt van de partij bekendgemaakt, onder meer dat de dam eerder en onder betere condities overgedragen kon worden. Kandhai zegt dat de VHP uitkijkt naar de juiste uitvoering van de getekende overeenkomsten. De partij zal het geheel kritisch blijven volgen, haar ondersteuning geven waar mogelijk en indien nodig ook een deskundige aanwijzen voor het platform om de energiesector verder te ontwikkelen. In gesprek met de VHP-vertegenwoordiging heeft president Bouterse volgens Dijksteel ook de indruk weerlegt als zouden adviezen van de partijen niet worden meegenomen.

De dam is per eind december 2019 na vanaf 1964 beheerd te zijn door Alcoa/Suralco officieel in Surinaamse handen gekomen. De Surinaamse overheid heeft op haar beurt de stuwdam aan Staatsolie overgedragen. Vanwege de onduidelijkheden die waren ontstaan rondom de overname van de dam achtte het staatshoofd het van belang om de verschillende groeperingen in de samenleving diepgaand te informeren.