Vijfde NII-lezing goed bezocht

Vijfde NII-lezing goed bezocht

19-02-2020
De vijfde lezing van het Nationaal Informatie Instituut (NII) is drukbezocht. De lezing staat in het kader van de herdenking van de Dag der Bevrijding en Vernieuwing, op dinsdag 25 februari aanstaande en ging op woensdag 19 februari iets na 19.00 uur van start in de Congreshal. De inleider bij deze editie is Ivan Graanoogst, gewezen minister van Leger en Politie, voormalig Chefstaf van het Nationaal Leger en voorzitter van de Nationale Militaire Raad.

De bedoeling is om de gemeenschap te informeren over wat de achterliggende gedachte is geweest van de revolutie op 25 februari 1980. Graanoogst is tevens de vijfde leider bij deze activiteit van het NII. Niet lang na de proclamatie van het instituut in 2017 viel Winston Caldeira, oud-minister van Financiën, Agrarisch Ontwikkelingseconoom, lid van de Sociaal Economische Raad (SER) en oud-directeur van het Planbureau de eer te beurt de eerste inleider te zijn.

De eerste lezing van het NII in november dat jaar, stond in verband met 42 jaar staatkundige onafhankelijkheid en had als thema ‘Eenheid en Solidariteit’. Bij de tweede lezing op 27 februari 2018 trad politicoloog en diplomaat Henck Herrenberg op als hoofdspreker, gevolgd door Soewarto Moestadja van Arbeid bij de derde lezing op maandag 30 april 2018. Deze lezing stond in het kader van de Internationale Dag van de Arbeid. In 2018 waren er in totaal drie lezingen. De laatste lezing van dat jaar, tevens de vierde NII-lezing, was op vrijdag 23 november en werd verzorgd door ambassadeur Anwar Lall Mohamed, die nauw betrokken was bij voorbereiding van de onafhankelijkheid in 1975. De vierde lezing was dan ook in het kader van 43 jaar staatkundige onafhankelijkheid.

Graanoogst, die veel applaus oogstte gedurende zijn lezing, hield zijn gehoor vooral voor dat het Koninkrijk der Nederland als eerste land in de wereld de machtsovername in 1980 ondersteunde. Volgens hem bestond in de internationale opinies het idee dat het Koninkrijk de Nederlanden, Suriname – de Surinaamse geschiedenis en de gang van zaken in Nederland’s ex win-gewest- beter kende dan welk ander land dan ook.

Volgens NII-directeur Cliff Limburg heeft het instituut met het organiseren van lezingen gemeend meer te doen dan de normale taken waarmee het instituut zich bezighoudt. Ook wenst het instituut een bijdrage te leveren aan de vorming van de jeugd. Hij vroeg de ondersteuning zodat het NII het ingeslagen pad kan vervolgen. Het instituut is volgens de directeur een lerende organisatie en hij gelooft dat het instituut verder zal groeien wanneer zij hierin wordt ondersteund.