Orientatiebezoek regeringsdelegatie aan Nickerie

Orientatiebezoek regeringsdelegatie aan Nickerie

Een regeringsdelegatie heeft een oriëntatiebezoek gebracht aan het district Nickerie. Dit vond plaats op woensdag 19 juni. Deze delegatie stond onder leiding van de minister Justitie & Politie Stuart Getrouw,  tezamen met de ministers van  Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle, Ronni Benschop van Defensie, Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWTC) en  Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling.
DNA bespreekt wijziging Wet Notarisambt

DNA bespreekt wijziging Wet Notarisambt

De Nationale Assemblee (DNA) heeft een aanvang gemaakt met de behandeling van de wijziging van de Wet Notarisambt. In openbaar commissieverband op dinsdag 18 juni, is gekeken naar het belang van deze wet voor de gehele samenleving. De voorzitter van de Commissie van Rapporteurs, Rossellie Cotino zei bij de behandeling van de wet, dat het aanvankelijk de bedoeling van de initiatiefnemers Jennifer Geerlings-Simons, Amzad Abdoel en Silvana Afonsoea was, om gelet op de gebleken behoefte in de rechtspraktijk aan meer beroepsnotarissen het aantal toegestane actiefdienende notarissen te verruimen van 20 naar 50.
Werkgroep SNTA houdt Awareness sessie voor directie en staf LVV

Werkgroep SNTA houdt Awareness sessie voor directie en staf LVV

In het kader van het awareness traject dat door de werkgroep SNTA (Suriname National Training Authority) is uitgezet, zijn op uitnodiging van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) enkele presentaties gehouden. Belicht werden de rol van de SNTA, TVET Strategisch Beleidsplan en Strategie en de Wet SNTA. De SNTA heeft als doel het versterken van de productiviteit en het concurrentievermogen van Suriname, middels het stellen van regionaal alsook internationaal geaccepteerde kwaliteitseisen en beroepsstandaarden op het gebied van technisch- beroepsonderwijs en trainingen. Voorts het beoordelen van opleidingsinstituten die technisch- en beroepsonderwijs, alsook trainingen verzorgen en het certificeren van natuurlijke personen.
Ordening Goederen- en Personenverkeer Corantijnrivier

Ordening Goederen- en Personenverkeer Corantijnrivier

De regering van Suriname heeft vanaf het uitvallen van de veerdienst tussen Suriname en Guyana, welke onderhouden wordt door Canawaima Ferry Service, de nodige acties ondernomen om de dienst weer operationeel te maken.
Hirasinghstraat verbreed en geasfalteerd

Hirasinghstraat verbreed en geasfalteerd

Het Aannemingsbedrijf Tjongalanga Suriname NV, heeft in opdracht van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT &C) de asfalteringswerkzaamheden aan de Hirasinghstraat afgerond. Deze weg is een verbindingsweg tussen de Fayalobiestraat en de Dr. S. Kafiluddistraat.
Atjoni neemt vuilverbrandingsoven in gebruik

Atjoni neemt vuilverbrandingsoven in gebruik

President Desire Bouterse is, middels de plaatsing van een vuilverbrandingsoven te Atjoni in het district Sipaliwini, wederom een belofte aan de samenleving nagekomen. Atjoni heeft op 17 juni 2019 een compleet nieuwe vuilverbrandingsoven in gebruik genomen. Deze oven is de vierde die geplaatst is, sinds het milieuplan van president Bouterse eerder dit jaar gestart is. Eerder zijn Wageningen, Kalebaskreek en Corneliskondre voorzien van een vuilverbrandingsoven.
Openbaar vervoer is Staatszorg

Openbaar vervoer is Staatszorg

Het Nationaal Vervoer Bedrijf N.V. (NVB) is opgericht in 1997, met als doel het vervoeren van personen in geheel Suriname zowel over land als te water. In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII), werd een tipje van de sluier gelicht over de dagelijkse werkzaamheden van het NVB, de daarbij gepaard gaande procedure en de rol van de overheid hierin. Clifton Amoida, waarnemend onderdirecteur Transport op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) en Nicolaas Priesierie, onderdirecteur Operationele Diensten bij de NVB, verschaften inzicht in het reilen en zeilen van het vervoersbedrijf.
Atjoni neemt vuilverbrandingsoven in gebruik (1)

Atjoni neemt vuilverbrandingsoven in gebruik

President Desire Bouterse is, middels de plaatsing van een vuilverbrandingsoven te Atjoni in het district Sipaliwini, wederom een belofte aan de samenleving nagekomen. Atjoni heeft op 17 juni 2019 een compleet nieuwe vuilverbrandingsoven in gebruik genomen.
Sport- en Jeugdzaken houdt plenaire sessie met beheersorganisaties sportaccommodaties

Sport- en Jeugdzaken houdt plenaire sessie met beheersorganisaties sportaccommodaties

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft in navolging van het door haar ingezet traject van rehabilitatie en aanleg van diverse sportaccommodaties het startsein gegeven, om te komen tot het aangekondigd trainingsaspect welke de duurzaamheid van deze accommodaties dient te garanderen.
Leerkrachten juichen onderwijsvernieuwing toe

Leerkrachten juichen onderwijsvernieuwing toe

De minister van Onderwijs Wetenschappen en Cultuur, Lilian Ferrier, heeft de ruim 90 leerkrachten van een aantal scholen uit Coronie en Nickerie van het zevende leerjaar tijdens de opening van het Basic Education, Science,Technology, Reading, Engineering, Arts and Mathematics Improvement of the Next Generation, BESTREAMING, programma, toegesproken.
Sport- en Jeugdzaken houdt plenaire sessie met beheersorganisaties sportaccommodaties (1)

Sport- en Jeugdzaken houdt plenaire sessie met beheersorganisaties sportaccommodaties

Het ministerie van Sport- en Jeugdzaken heeft in navolging van het door haar ingezet traject van rehabilitatie en aanleg van diverse sportaccommodaties het startsein gegeven, om te komen tot het aangekondigd trainingsaspect welke de duurzaamheid van deze accommodaties dient te garanderen.
Watersleuven te Uitkijkpolder Saramacca aangelegd

Watersleuven te Uitkijkpolder Saramacca aangelegd

Medewerkers van het onder directoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) hebben de afgelopen dagen diverse zandwegen te Uitkijkpolder, in het district Saramacca aangepakt door het handmatig graven van watersleuven, ook wel bekend als (greppels).
Jongeren ressort Flora krijgen rondleiding op het Onderdirectoraat Landbouw

Jongeren ressort Flora krijgen rondleiding op het Onderdirectoraat Landbouw

Enkele jongeren van het ressort Flora uit het district Paramaribo hebben een rondleiding gehad op het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Dit vond plaats op vrijdag 14 juni jongstleden. De voorlichters van het onderdirectoraat hebben de jongeren laten zien hoe zij plantjes kunnen uitzaaien in zaaibakken.
Westland Sama Group stelt grond beschikbaar voor zaaizaad productie ADRON

Westland Sama Group stelt grond beschikbaar voor zaaizaad productie ADRON

In de rijstsector is niet alleen het opvoeren van de productie voldoende, maar ook de opbrengst per hectare in kwalitatief goed zaaizaad is een dringende noodzaak. Hiervoor is behalve deskundigheid, ook voldoende goed gelegen areaal nodig. Het Anne van Dijk Rijst Onderzoeks Centrum Nickerie (ADRON) dat belast is met onder andere de ontwikkeling van zaaizaad in Suriname, beschikt op dit moment niet over voldoende areaal om genoeg kwalitatief zaaizaad voor de sector te produceren.