Suriname op historische conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie

Suriname op historische conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie

Een Surinaamse tripartiete delegatie onder leiding van arbeidsminister, Soewarto Moestadja, neemt deel aan de 108ste conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Deze conferentie staat in het teken van de honderdste verjaardag van de ILO. Vandaag heeft de minister deze conferentie toegesproken. In zijn toespraak spitste hij zich vooral toe op het thema van de conferentie, namelijk ‘Future Work”.
Vuilverwerking verbrandingsovens verloopt vlot

Vuilverwerking verbrandingsovens verloopt vlot

Het milieuplan van president Desiré Bouterse, welke omvat het plaatsen van vuilverbrandingsovens in dorpen verloopt vlot. Momenteel is de werkgroep die belast is met de uitvoering bezig voorbereidingen te treffen om de vierde verbrandingsoven in gebruik te nemen.
Nationaal Archief Suriname ontvangt collectie nationale herdenkingsdagen

Nationaal Archief Suriname ontvangt collectie nationale herdenkingsdagen

De Nationale Commissie ter Herdenking van het jubileumjaar van 145 jaar Hindustaanse Immigratie, 155 jaar Keti Koti en 165 jaar Chinese Immigratie heeft een fotoverslag overgedragen aan het Nationaal Archief Suriname (NAS). Het fotoverslag bestaande uit 340 pagina’s met beeld van de bovengenoemde nationale herdenkingsdagen van de jubileumjaren 2018 is op 10 juni 2019 overgedragen aan NAS.
Zesdeklassers St. Gerardusschool Albina bezoeken FirstLady

Zesdeklassers St. Gerardusschool Albina bezoeken FirstLady

Leerlingen van de zesde klas van de Sint Gerardusschool hebben een bezoek gebracht aan het bureau van FirstLady Ingrid Bouterse-Waldring. Ook heeft deze groep een bezoek gebracht aan De Nationale Assemblee. Deze bezoeken maken deel uit van een reeks educatieve dagtochten.
President Bouterse praat met groepen in Marowijne

President Bouterse praat met groepen in Marowijne

President Desire Bouterse heeft tijdens zijn bezoek aan het district Marowijne, ontmoetingen gehad met verschillende groepen en organisaties. Het staatshoofd heeft van gedachten gewisseld met onder andere gepensioneerden, schoolleiders, kerkleiders, ondernemers, het traditioneel gezag en jongeren.
Huisvesting regering Bouterse-Adhin in volle gang

Huisvesting regering Bouterse-Adhin in volle gang

Vicepresident Michael Ashwin Adhin heeft in oktober 2018 de eerste steen gelegd bij een woningbouwproject aan de Helena Christinaweg in het district Wanica.
Straten Anjoemaraproject worden gerehabiliteerd en geasfalteerd

Straten Anjoemaraproject worden gerehabiliteerd en geasfalteerd

De straten van het Anjoemaraproject te Albina krijgen een rehabilitatie en asfalteringsbeurt. Het startsein hiertoe werd gegeven door president Desiré Delano Bouterse op zaterdag 8 juni. Het staatshoofd benadrukte het belang van infrastructuur in de economische ontwikkeling van het land. Hij riep de aanwezigen op gezamenlijk het land op te bouwen.
Regering Bouterse-Adhin zet huisvestingsprogramma voort

Regering Bouterse-Adhin zet huisvestingsprogramma voort

Het huisvestingsprogramma van de regering Bouterse-Adhin wordt ook in 2019 voortgezet, met zoveel mogelijk inzet van particulieren en ondersteuning van de Overheid. Om beter invulling te geven aan het huisvestingsbeleid is het woningbouwfonds opgenomen in de Staatsbegroting 2019.
President Bouterse bekommert zich om verontrustende kwesties jeugd

President Bouterse bekommert zich om verontrustende kwesties jeugd

President Desiré Delano Bouterse heeft zijn bezorgdheid geuit over de berichtgeving over de diverse schokkende incidenten en strafbare feiten, waarbij jeugdigen betrokken zijn, alsook slachtoffer zijn geworden. Hij gaf tijdens de behandeling van de Staatsbegroting 2019 in De Nationale Assemblee, de garantie dat de regering deze zaken serieus neemt.
Registratie media High Level Meeting (EU-CELAC) tot en met 09 juni 2019

Registratie media High Level Meeting (EU-CELAC) tot en met 09 juni 2019

Het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV) brengt via het Nationaal informatie Instituut (NII) onder de aandacht van de mediawerkers, dat in verband met de EU-CELAC High Level Meeting (HLM) meeting, zij zich mogen opgeven voor participatie aan deze meeting.
Aanpak problematiek van onbeheerde- en kennelijk verlaten gronden middels het Domeindecreet (S.B.1981 No. 125)

Aanpak problematiek van onbeheerde- en kennelijk verlaten gronden middels het Domeindecreet (S.B.1981 No. 125)

De President van de Republiek Suriname, Desiré Delano Bouterse,  heeft op vijftien maart 2019 bij Presidentieel Besluit, PBno.05/2019  een commissie “Adviescommissie Onbeheerde- en Kennelijk Verlaten Gronden” ingesteld.
Regering geeft startsein rehabilitatie en asfaltering weg naar Ricanau Mofo

Regering geeft startsein rehabilitatie en asfaltering weg naar Ricanau Mofo

Een regeringsdelegatie onder leiding van president Desiré Delano Bouterse heeft het startsein gegeven voor de rehabilitatie en asfaltering van de weg naar Ricanau Mofo, in het district Marowijne. President Bouterse gaf kort voor de ceremonieplechtigheden aan dat de regering niet alleen, maar samen met het volk ontwikkeling kan brengen.
Staatsbegroting 2019 goedgekeurd met 28 stemmen voor

Staatsbegroting 2019 goedgekeurd met 28 stemmen voor

De Staatsbegroting 2019 is met 28 stemmen voor en 14 stemmen tegen goedgekeurd in De Nationale Assemblee (DNA). Dit vond plaats op 6 juni 2019. DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simmons zegt dat het land een begroting nodig heeft. “Hoe wij dan ook zouden staan tegenover de regering; Ambtenaren moeten worden uitbetaald.
Regering blijft zich inzetten voor voedselvoorziening regio

Regering blijft zich inzetten voor voedselvoorziening regio

De Surinaamse regering zal zich blijven inzetten om te voorzien in de voedselzekerheid en voedselveiligheid in het Caribisch gebied. President Desiré Delano Bouterse zegt dat Suriname en Guyana veel natuurlijke hulpbronnen hebben, die ingezet kunnen worden om mede te voorzien in deze behoefte.