President Bouterse als Living Legend tijdens Museum N8 (1)

President Bouterse als Living Legend tijdens Museum N8 (1)

In de Memre Buku Kazerne zíjn tieners die een bezoek brachten aan het Surinaams Leger Museum verrast geworden door een bezoek van president Desire Bouterse. De president werd als “living legend” uitgenodigd door de legerleiding.
Grassalco officieel speler op agrarische markt

Grassalco officieel speler op agrarische markt

Het doel om met de bouw van de Wijdenboschbrug ontwikkeling te brengen in Commewijne is vandaag wederom gerealiseerd. Het bewijs is geleverd met de opening van InVitroPlants Grassalco, te plantage La Solitude, in Commewijne. Het moederbedrijf Grassalco NV dat van oorsprong een mijnbouwbedrijf is mag zich hiermee, ingaande 25 mei 2019, met trots officieel speler op de agrarische markt noemen.
Gov.sr 2.0 gelanceerd

Gov.sr 2.0 gelanceerd

Gov.sr versie 2.0 is met een klik op de knop toegankelijk gemaakt voor elke Surinaamse burger. Dit gebeurde op zaterdag 25 mei 2019. Het e-government coördinatieteam heeft in samenwerking met Adept NV de kinderziektes welke geconstateerd waren bij de oude Gov.sr website weggewerkt en de website verder uitgebouwd om gebruikersvriendelijker te zijn.
Zuidelijk deel Suriname krijgt straatverlichting

Zuidelijk deel Suriname krijgt straatverlichting

In het zuiden van Suriname is deze week een start gemaakt met werkzaamheden om alle dorpen aldaar te voorzien van straatverlichting. Dit zal het gevoel van veiligheid en het woongenot onder de burgers vergroten.
E-government team start 3-daagse training in gov.sr 2.0

E-government team start 3-daagse training in gov.sr 2.0

Het e-government coördinatieteam, met als voorzitter Rahid Doekhie, organiseert in verband met de launch van de nieuwe gov.sr 2.o website een 3-daagse training. Deze training moet ervoor zorgdragen dat mederwerkers op de verschillende ministeries met een e-government taak samen bundelen, trainen en onderdeel worden van het coördinatie team dat verantwoordelijk  is voor digitale informatie verwerking van de overheid.
Wereld biodiversiteitsdag

Wereld biodiversiteitsdag

De Verenigde Naties heeft in het jaar 2000 de datum van 22 mei uitgeroepen tot de internationale dag om bewustwording over biodiversiteit issues te vergroten. Dit is namelijk de datum waarop de tekst van de Conventie inzake Biologische Diversiteit is geadopteerd.
Bemiddeling president Bouterse in vraagstukken binnenland vruchtbaar

Bemiddeling president Bouterse in vraagstukken binnenland vruchtbaar

President Desiré Delano Bouterse heeft positief bemiddeld in geschillen inzake de houtsector in het binnenland. Het is het staatshoofd gelukt om verschillende partijen met ministers op één lijn te krijgen. Dit gebeurde tijdens een meeting onder leiding van president Bouterse op het presidentieel Paleis.
IFL houdt bewustwordingsactiviteit over borstkanker

IFL houdt bewustwordingsactiviteit over borstkanker

Op initiatief van Ursila Nahar heeft de organisatie Invest in Female Leaders een bewustwordingsactiviteit, met betrekking tot borstkanker uitgevoerd. Aanwezig tijdens deze activiteit op zaterdag 18 mei waren onder andere First Lady, Ingrid Bouterse-Waldring, de voorzitter van de Nationale Assemblee, Jennifer Geerlings-Simons en de directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun.
President Bouterse wilt herinnerd worden als de actiefste president

President Bouterse wilt herinnerd worden als de actiefste president

President Desiré Delano Bouterse zet zijn politieke carrière voort als de president die de meeste verworvenheden tijdens zijn regeerperiode heeft behaald. Hij zei de verkiezingen van 2020 in te willen gaan als de president die het meeste heeft gerealiseerd. Het staatshoofd reageerde op 16 mei 2019 tijdens een persconferentie op zijn kabinet op vragen van journalisten.
President Bouterse belooft beleid om US$ koers te drukken richting 7.75

President Bouterse belooft beleid om US$ koers te drukken richting 7.75

President Desiré Bouterse belooft beleidsmaatregelen om het vraagstuk van de recente stijging van de US$ koers in te perken. Dit pakket aan maatregelen zullen de koers moeten drukken richting 7.75 SRD per US-dollar. Recent is de koers, die lag rond de 7.75 SRD, vanwege een schaarste aan US-dollars, gestegen naar 8.50SRD.
President Bouterse ontvangt ministers op het presidentieel paleis

President Bouterse ontvangt ministers op het presidentieel paleis

In het kader van de recente aanpassingen binnen de ministerraad heeft president Desiré Delano Bouterse de Raad van Ministers inclusief de recent vervangen ministers ontvangen op het presidentieel paleis. Het staatshoofd achtte het nodig de intussen ex-ministers te bedanken voor de geleverde bijdrage in de afgelopen periode aan de ontwikkeling van land en volk.
President Bouterse gaat in op actuele zaken

President Bouterse gaat in op actuele zaken

President Desiré Bouterse heeft nadat hij de nieuwe ministers heeft beëdigd een persconferentie belegd. Journalisten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om het staatshoofd een aantal actuele zaken voor te leggen. President Bouterse ging in op hetgeen de mediawerkers aan de orde brachten.
Goed nabuurschap ook primair in buitenlands beleid 2019 regering Bouterse

Goed nabuurschap ook primair in buitenlands beleid 2019 regering Bouterse

Het buitenlands beleid van Suriname, met betrekking tot de buurlanden richt zich primair ook in het dienstjaar 2019 op het principe van goed nabuurschap. In dit kader worden er strategische samenwerkingsverbanden met deze landen aangegaan op basis van wederzijds voordeel.
Regering focust op gunstiger beleid migratie en personenverkeer

Regering focust op gunstiger beleid migratie en personenverkeer

Het beleid van regering Bouterse-Adhin zal zich in het dienstjaar 2019 ook richten op een gunstiger klimaat wanneer het aankomt op migratie en personenverkeer. “Ten aanzien van migratie en personenverkeer richt het ministerie zich op een effectievere, klantvriendelijkere en kostenbesparende consulaire bijstand aan.”