President Bouterse beëdigt nieuwe ministers

President Bouterse beëdigt nieuwe ministers

President Desire Delano Bouterse heeft de vier nieuwe ministers beëdigd. Het gaat om respectievelijk Rabindre Parmessar Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Sergio Akiemboto, Natuurlijke Hulpbronnen (NH), Vidjay Chotkhan Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) en André Misiekaba Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo).
Buitenlands beleid regering Bouterse brengt 83 US$ miljoen op

Buitenlands beleid regering Bouterse brengt 83 US$ miljoen op

Het buitenlands beleid van de regering Bouterse-Adhin heeft Suriname in de afgelopen periode een voordeel van rond de 83 miljoen US-dollar opgeleverd. Deze informatie deelde minister Yildiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken (BuZa) op dinsdag 14 mei in De Nationale Assemblee (DNA) tijdens de behandeling van de Staatsbegroting 2019.
First Lady bezoekt Gakaba en Langa Tabiki

First Lady bezoekt Gakaba en Langa Tabiki

Een delegatie bestaande uit onder andere First Lady Ingrid Bouterse-Waldring, de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias en de directeur van de Stichting Staatsziekenfonds (SZF), Rick Kromodihardjo, heeft een eendaags bezoek gebracht aan de dorpen Gakaba en Langa Tabiki. Dit bezoek heeft plaatsgehad op woensdag 15 mei 2019.
Regering Bouterse bereidt zich voor op aardolieontwikkelingen in Guyana

Regering Bouterse bereidt zich voor op aardolieontwikkelingen in Guyana

Regering Bouterse – Adhin focust zich naast export naar verschillende landen ook sterk op de grote ontwikkelingen in ons westelijk buurland, Guyana en in Suriname, met betrekking tot de olievondsten. “Of we nou eindelijk olie gaan vinden of niet, we moeten anticiperen op de enorme inkomsten voor Guyana.”
Lekhram Soerdjan nieuwe minister RGB

Lekhram Soerdjan nieuwe minister RGB

Het Nationaal Informatie Instituut meldt de volgende wijziging bij de beëdiging van de ministers, op donderdag 16 mei 2019, op het presidentieel paleis.
Regering sterk gefocust op export

Regering sterk gefocust op export

Het ministerie van Handel Industrie en Toerisme (HI&T) is bezig de standaarden te ontwikkelen met het standaardenbureau om te voldoen aan internationale standaarden die nodig zijn voor de export. De awareness moet er komen bij de ondernemer dat ze aan standaarden zullen moeten voldoen willen ze exporteren.
DNA-lid Abdoel ontkracht kritiek in kwestie nieuwe ministers

DNA-lid Abdoel ontkracht kritiek in kwestie nieuwe ministers

Amzad Abdoel, lid van De Nationale Assemblee (DNA) heeft de kritiek vanuit bepaalde hoeken uit de samenleving op het benoemen van nieuwe ministers door president Desiré Delano Bouterse ontkracht. “De bevoegdheid voor het benoemen en ontslaan van ministers ligt bij het staatshoofd.
‘Privacy burgers sterk geschonden in kwestie SPSB’

‘Privacy burgers sterk geschonden in kwestie SPSB’

Amzad Abdoel, lid van De Nationale Assemblee (DNA) zegt dat de privacy van burgers sterk is geschonden in de kwestie van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB). Dat zegt hij op basis van de grondwet van Suriname en het internationaal verdrag inzake Burger en Politieke rechten.
Focus regering op toerisme verzekerd

Focus regering op toerisme verzekerd

“Ik kan u verzekeren dat toerisme de focus heeft van de regering, omdat de spin-off ervan direct in de economie merkbaar zal zijn. Er zijn tal van maatregelen uitgezet om het toerisme een boost te geven.
President Bouterse voert overleg over kwestie SPSB

President Bouterse voert overleg over kwestie SPSB

Sinds dagen circuleren berichten over mogelijke grootschalige malversaties die zich zouden hebben voltrokken bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), die erg veel onrust in de gemeenschap hebben teweeggebracht. Naar aanleiding hiervan is op instructie van president Desiré Delano Bouterse op het presidentieel paleis overleg geweest.
President Bouterse instrueert minister Justitie en Politie over Surinaamse Politiebond

President Bouterse instrueert minister Justitie en Politie over Surinaamse Politiebond

President Desiré Bouterse heeft antwoord gegeven op een schrijven welke hij ontving van het bestuur van de Surinaamse Politiebond (SPB). Het schrijven van het staatshoofd dateert van 9 mei 2019.
Jeugdambassadeurs geïnstalleerd in presidentieel paleis

Jeugdambassadeurs geïnstalleerd in presidentieel paleis

De vier nieuwgekozen jeugdambassadeurs zijn geïnstalleerd in het presidentieel paleis. Het viertal, bestaande uit twee jeugdambassadeurs voor duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG) en twee voor Caricom, is donderdag geïnstalleerd door vicepresident Michael Ashwin Adhin die, president Desiré Bouterse vertegenwoordigde.
Wijziging in kabinet Bouterse – Adhin

Wijziging in kabinet Bouterse – Adhin

President Desiré Delano Bouterse heeft zich de afgelopen periode intensief beziggehouden met mogelijkheden ter versterking van het regeerteam om in de eindfase van de regeertermijn de gestelde regeringsdoelen te kunnen realiseren. In dit kader komt er een wijziging in de bemensing van het kabinet.
President Bouterse praat met bewoners Creola

President Bouterse praat met bewoners Creola

President Desiré Bouterse heeft vanmiddag zijn oren te luister gelegd te Creola in het district Saramacca. Het staatshoofd vond het nodig om uitgebreid nota te nemen van de vele problemen in dit gebied. Onder andere heeft de plaatselijke gemeenschap gevraagd om te werken aan oplossingen voor de heersende wateroverlast in dit gebied.
Suriname geeft verdere invulling aan haar leidersrol in het HFLD traject

Suriname geeft verdere invulling aan haar leidersrol in het HFLD traject

Op de in februari 2019 in Suriname gehouden High Forest cover Low Deforestation (HFLD) conferentie kreeg Suriname, als aangegeven in de “Krutu of Paramaribo Joint Declaration on HFLD Climate Finance Mobilization”, het mandaat om de HFLDs te leiden in het verwezenlijken van haar doelstellingen en deze onder de aandacht van de internationale gemeenschap te brengen.